Cursul ”Estimarea riscului chimic” este destinat studenţilor anului II, ciclul II, studii superioare de masterat, specialitatea Chimie ecologică și protecția mediului şi are drept scop formarea, la viitorii specialişti, a aptitudinilor de a perfecta cercetările în domeniul estimării riscului chimic. Evaluarea riscului chimic este un proces de identificare şi estimare a daunelor produse sistemelor ecologice sau oamenilor de diverse substanţe chimice eliberate în mediul natural. Obiectivul general al estimării riscului este de a controla riscurile provenite de la un amplasament.