Coursuri ce cer completarea si verificarea

Dronele reprezintă o tehnologie modernă care are un potenţial mare pentru dezvoltarea aplicaţiilor şi serviciilor civile. Datorită tehnologiilor de conducere la distanţă, dronele pot colecta date calitative şi cantitative într-un anumit mediu în timpul zborului.

Inginerie Biochimică reprezintă știința interdisciplinară ce presupune cunoștinte din domeniul ingineriei, microbiologiei, biologiei moleculare, biochimiei, informaticii, orientate spre proiectarea procesului biotehnologic la scară industrială. În acest sens, ingineria biochimică devine indispensabilă pentru implimentarea și optimizarea procesului biotehnologic la scară industrială. Acest curs constituie o bază cognitivă ce include noțiuni fundamentale despre biocatalizator, procese metabolice, bioreactoare, transfer de masă și căldura, cinetică enzimatică, bioprocesare, controlul bioprocesului etc. necesară înțelegerii proceselor biotehnologice fundamentale și formarea competențelor necesare inginerului chimist în domeniu biotehnologiei moderne. Cursul vine să valorifice integrat competențele obținute la alte discipline precum Chimia Organică, Tehnologie Chimică și Operații Unitare

Disciplina Limba franceză contemporană cu aplicare la traducere face parte din disciplinele obligatorii și este predată sub formă de curs intensiv de fonetică articulatorie și lexic al limbii franceze abordat dintr-o perspectiva triplă: la nivel descriptiv, funcțional și comparat. Acest curs este destinat studenților ciclului I Licență de la domeniul general de studii Științe umanistice, specialitatea Limba engleză aplicată şi limba franceză aplicată și este predat în limba franceză.

Disciplina Investigaţii ştiinţifice: teorie şi practică  are drept scop familiarizarea studenților ciclului I cu principiile şi metodele generale de dezvoltare  a procesului de investigare în domeniul ştiinţific: metode şi metodologii ale cercetării şi concepte, abordări asupra organizării, funcţionării şi dezvoltării ştiinţei în general, asupra procesului de redactare a  publicaţiilor ştiinţifice din acest domeniu.

 

Domeniul dreptului interna\ional privat etse constituit din trei materii de studiu - conflictele de legi,conflictele de jurisdic\ii 'I regimul juridic al str[inului.

Pregătire in domeniul tragerilor din armament de infanterie

Cursul este destinat studenților anului I, ciclul II de studiu, master Studii franceze si Comunicare multilingva, management intercultural si Limbaje de afaceri.

Cursul de Comunicare managerială este prevăzut în în sem. I, anul I de studii la programul de Master profesional CMMILA de 90 de  credite.

Teoria si practica la procesele de Alungire a unghiilor, Machiaj si Coafuri

cursul  este destinat elevilor pentru scolile profesionale.

Purtatori de informatie

Sisteme de numeraţie

Cantitatea de informaţie

Necesită cunoştinţe de algebră superioară, analiză matematică, pentru a înţelege metodele de liniarizare a problemelor compuse pentru o rezolvare simplă şi efectivă. Cunoştinţele de programare se utilizează pentru obţinerea automatizării aplicării algoritmilor elaboraţi.

Curs inclus in curriculum universitar.

Курс английского языка, уровень "Elementary", курс длится месяц, состоит из 12-ти уроков, каждый по 90 минут. Данный курс является интенсивным, он позволит вам обладать элементарными навыками языка. Начиная курс мы проверим знания, которыми вы обладаете, вы должны уметь читать, считать, рассказать немного о себе и обладать каким либо словарным запасом.

Cursul normativ “Spectroscopie in chimie organica" are drept scop de a familiariza  studenţii cu metodele avansate de cercetare a substanţelor organice şi formarea deprinderilor practice în determinarea structurii substanţelor investigate. Pentru realizarea acestui scop se preconizează studiul principalelor metode: spectroscopiei de masă, rezonanţei magnetice nucleare, spectroscopiei de absorbţie în infraroşu.

O atenţie deosebită se atrage implicaţiilor acestor metode în studiul compoziţiei şi structurii substanţelor organice.