La acest curs studenții vor studia raporturile juridice de muncă ( încheierea contractului individual de muncă, modificarea, suspendarea, încetarea etc), regimul timpului de muncă și a timpului de odihnă, condițiile salarizării salariaților, jurisdicția muncii . De asemenea, se va studia și parteneriatul social.  Se va elucida de asemenea procedura soluționării litigiilor individuale și a celor colective de muncă etc.

Dreptul muncii este ramura de drept care se ocupa cu studierea normelor juridice ce reglementeaza relatiile care se nasc intre salariati si angajatori in legatura cu prestarea muncii.