Prezentul curs este destinat sutdentilor care studiaza contractele translative de proprietate si prestari de servicii precum: contractul de vinzare cumparare, contractul de schimb, contractul de donatie, contractul de prestari servicii, contractul de antrepriza, contractul de imprumut s.a.

Contracte civile. Dreptul de succesiune. Nasterea obligatiilor din cauzare de daune.

       

Dreptul civil, partea specială, ca parte integrantă a dreptului civil, are ca obiect de reglementare instrumentele juridice prin intermediul cărora se realizează, de regulă, circulaţia bunurilor, folosinţa şi conservarea lor ori crearea de valori.

       Studierea acestei discipline va contribui la însuşirea a conceptului şi semnificaţiei juridice a diferitor categorii ce ţin de contractele speciale, precum şi de rezultatele creaţiei intelectuale; corelaţiei dintre regimul juridic special al contractelor civile şi teoria generală a obligaţiilor civile; contractelor civile speciale ce au ca obiect prestarea de servicii financiare; regimului juridic specific obiectelor proprietăţii intelectuale; răspunderii civile delictuale, ce formează mecanismul juridic de protecţie a drepturilor subiective absolute şi înlăturare a consecinţelor negative patrimoniale şi nepatrimoniale ale faptei ilicite; normelor ce reglementează transmisiunea patrimoniului pentru cauză de moarte.

Cursul "Teoria Generala a Obligatiilor" contine materialul cu privire la reglementarile juridice si aspectele stiintifico-teoretice a aparitiei, modificarii si stingerii obligatiilor juridice civile.

Dreptul civil, partea specială, ca parte integrantă a dreptului civil, are ca obiect de reglementare instrumentele juridice prin intermediul cărora se realizează, de regulă, circulaţia bunurilor, folosinţa şi conservarea lor ori crearea de valori.

Prof. Tabuncic Tatiana

Drept civil. Partea Generală. Persoana fizică. Persoana juridică