temă Nume Descriere
Resursă Evaluarea Cursului Online
TEMA 1. Definirea creativităţii umane Resursă Tema 1. Definirea creativitatii umane

Tema 1 a cursului se refera la conceptualizarea notiunii de creativitate umana, abordata drept baza a inovatiei.

 

Resursă Bibliografia selectivă a cursului Management Inovaţional

Este prezentată bibliografia selectivă recomandată studenţilor pentru cursul Managementul Inovaţional

Resursă Obiectivul şi finalităţile cursului Management Inovaţional

Sunt specificate obiectivul / scopul şi finalitaţile cursului universitar Managementul Inovaţional

TEMA 2. Conceptualizarea noţiunii de inovaţie Resursă Tema 2. Conceptualizarea noţiunii de inovaţie

Este conceptualizată noţiunea de inovaţie, precum şi determinată esenţa, conţinutul şi sfera de cuprindere a acesteia.

Resursă Sfera de cuprindere a inovării (material suplimentar)

Acest material se referă la inovație și determină definirea acesteia, factorii care influențează inovarea și tipologia inovației

Resursă Conceptul de inovare (material suplimentar)

Acest material al autorului G. Năstase contribuie la facilitarea identificării conceptului de inovare.

TEMA 3. Realizarea procesului inovațional la întreprindere Resursă Tema 3. Realizarea procesului inovaţional la întreprindere

Se abordează din punct de vedere procesual inovaţia în cadrul întreprinderii, indentificîndu-se, concomitent, părţile componente ale procesului inovaţional.

Resursă Analiza modului de realizare a managementului inovaţional la o întreprindere autohtonă (studiu experimental)

Este o analiză a modului de abordare a conducerii inovative în contextul managerial autohton, bazată pe un studiu experimental.

TEMA 4. Sursele inovaţiei după P. Drucker Resursă Tema 4. Sursele inovaţiei după P. Drucker

Se referă la studierea esenţei şi conţinutului surselor inovaţionale identificate de către cercetătorul în management Peter Drucker în lucrarea sa Inovaţia şi sistemul antreprenorial.

TEMA 5. Metode de stimulare a creativităţii personalului întreprinderii Resursă Tema 5 Metode de stimulare a creativităţii

Tema 5 se referă la metodele de stimulare a creativităţii personalului unei întreprinderi

Resursă Metode şi tehnici de stimulare a creativităţii personalului (material suplimentar)

Acest material se referă la prezentarea unor metode și tehnici de stimulare a creativității personalului întreprinderii

TEMA 6. Metode generale de management - modalităţi de implementare a inovaţiei în cadrul firmei Resursă Tema 6. Metode generale utilizate în managementul inovaţional

Respectiva temă se referă la metodele generale de management unde este oportun să fie utilizate în cadrul unei întreprinderi care este orientată spre inovaţie.

TEMA 7. Sistemul intraprenorial al unei firme Resursă Organizația inovativă (material suplimentar)

Acest material suplimentar se referă la problematica identificarea organizației inovative și conducerii eficiente a acesteia

TEMA 9. Incubatoarele de inovare Resursă Incubarea afacerilor

Acest material se referă la definirea incubării de afaceri și descrierea acesteia. 

Resursă Glosar de termeni a incubării inovaţiei

Acesta este un Glosar de termeni care se referă la incubarea de inovare

Resursă Model de Regulament a unui incubator de inovare

Este prezentat un model al unui Regulament de inovare

TEMA 10. Planul (proiectul) inovațional Resursă Plan inovațional (model al AITT)

Prezentăm un model de Plan inovațional elaborat și propus de către specialiștii Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic.

LUCRU INDIVIDUAL Resursă Elaborarea proiectului inovaţional

Sarcini pentru elaborarea proiectului inovational