marți, 16 iulie 2024, 14:38
Site: Moodle - Universitatea de Stat din Moldova
Curs: Suport (Suport)
Glosar: Glosar Moodle
A

Abilitate

Capacitate înăscută sau dobândită care îi permite unui individ să efectueze cu succes anumite lucruri sau sarcini. Uneori termenul dat este utilizat ca sinonim al competenței, inclusiv în exemplele din proiectul Tuning, deși conform definiției Tuning abilitatea este parte componentă a competenței.

Acreditare

Procesul prin care o instituţie/autoritate competentă evaluează calitatea unei instituţii de învăţământ superior, a unui program educaţional, sau a unui modul/curs pentru a atesta oficial faptul că sunt îndeplinite criterii sau standarde minime predeterminate.

Asigurarea calității

Procesul sau setul de procese adoptat la nivel național sau instituțional pentru a asigura calitatea programelor educaționale și a calificărilor acordate.

Atitudine

Stare mentală complexă ce implică sentimente, opinii, valori și dispoziții pentru a acționa într-un anumit mod.

Autoritate competentă

Persoană sau organizație care este împuternicită/delegată în mod legal să îndeplinească o anumită funcție.

C

Cadrul calificărilor pentru Spațiul European al Învățământului Superior

Un cadru general de referință ce face transparent relația dintre cadrul național European al calificărilor din învățământul superior și calificările pe care îl conține. Este un mechanism dearticulare dintre cadrele naționale.
A se vedea de asemenea: EQF for LLL.

Cadrul European al Calificărilor pentru Învățarea pe tot parcursul Vieții

Cadrul European al Calificărilor (EQF) este un cadru general de referință ce conferă transparență relației dintre cadrul educațional European și cel național (și/sau sectorial) de calificări și calificările pe care le conțin. Acesta este un mechanism de articulare/armonizare dintre cadrele naționale.
În prezent există două cadre Europene de calificări. Un cadru se axează doar pe Învățământul Superior și a fost inițiat ca parte a procesului Bologna, alt cadru se axează pe tot diapazonul educației și a fost inițiat de Comisia Europeană. Primul cadru menționat poartă denumirea de Cadrul Calificărilor pentru Spațiul European al Învățământului Superior abreviat ca CC - SEIS (QF – EHEA). Al doilea cadru menționat se extinde peste toate zonele de învățare, incluzând pe cea a Învățământului Superior și poartă denumirea de Cadru European al Calificărilor pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții, abreviat ca CEC – IPV (EQF – LLL). EQF - LLL a fost adoptat de țările ce au aderat la procesul Bologna, și este un sistem ce are ca scop:

  • să agute persoanele ce învață (cetățeni, angajați, etc.) din Europa să înțeleagă întregul spectru și realția dintre diferite calificări naționale, locale și regionale din învățământ;
  • să promoveze acces, flexibilitate, mobilitate, colaborare, transparență, recunoaștere și integrare (legături) în și între sistemele europene de învățământ superior;
  • să susțină diversitatea, conținutul și derularea programelor educaționale și, prin urmare, autonomia academică națională, locală, regională și instituțională;
  • să îmbunătățească competitivitatea și eficiența Învățământului Superior European.

A se vedea de asemenea: Cadrul Național al Calificărilor

Cadrul Național al Calificărilor

Cadrul național al calificărilor este o descriere unică la nivel național sau la nivelul sistemului educațional, ce este înțeleasă la nivel internațional. Cadrul descrie toate calificările ce sunt conferite în cadrul sistemului de învățământ și le corelează între ele într-un mod coerent. Un exemplu foarte clar de cadru național al calificărilor este cel al Republicii Irlanda http://www.nqai.ie/en/
A se vedea de asemenea: Descriptorii de calificare.

Calificare

Orice titlu, diplomă sau alt certificat emis/conferit de o autoriate competentă prin care se atestă definitivarea cu success a unui program recunoscut de studii.

Ciclu

Trei cicluri/niveluri secvențiale identificate de Procesul Bologna (ciclul unu, ciclul doi și ciclul trei) în care sunt plasate toate calificările din învățământul superior European.