Wednesday, 29 June 2022, 06:08
Site: Moodle - Universitatea de Stat din Moldova
Curs: Suport (Suport)
Glosar: Glosar Moodle
E

ECTS

ECTS este un sistem centrat pe student pentru aculumarea și transferul de credite bazat pe transparența finalităților și a proceselor de studii.
Scopul ECTS constă în facilitarea planificării, furnizării, evaluării, recunoașterii și validării calificărilor și a proceselor de învățare, precum și a mobilității studenților.
ECTS este utilizat pe larg în învățământul superior și poate fi aplicat în alte activități de învățare pe tot parcursul vieții.

Europe

Europa/European se referă la acele țări care au sunt semnatare ale declarației Bologna, iar termenul ‘national’ este utilizat pentru a descrie contextele din cadrul fiecărei dintre aceste țări sau sisteme educaționale.