Monday, 21 June 2021, 01:41
Site: Moodle - Universitatea de Stat din Moldova
Curs: Suport (Suport)
Glosar: Glosar Moodle
R

Recunoaștere internațională

Metodologii și proceduri pentru a înțelege calificările din alte țări și a stabili comparabilitatea în vederea studiilor ulterioare sau a angajării în câmpul muncii.
O certificare formală efectuată de către o autoritate competentă a unei calificări educaționale obținute peste hotare în vederea accesului la studii ulterioare și/sau la activități de angajare în câmpul muncii.

Registru național

Un document unde sunt enumerate programele/instituțiile/calificările/profesiile official recunoscute de stat la nivel național.