Examinare glosar cu acest index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOATE

M

Măiestrie

Măiestria/iscusința/priceperea/dibăcia este o capacitate dezvoltată/învățată de a realiza rezultate predeterminate deseori cu o energie minimă și într-un timp minimum. Iscusința/măiestria deseori este clasificată ca generală/generică și specifică unui domeniu anume.


Metode de evaluare

Un diapason de metode utilizate pentru a evalua rezultatele studenților într-un curs/modul. Aceste metode includ examinări oral sau în scris, lucrări practice și de laborator, proiecte, portofolii. Evaluările pot fi utilizate pentru aprecierea progresului studenților și îmbunătățiera performanțelor (evaluare formativă) sau pentru ca instituția să judece dacă studenții au realizat finalitățile de studii ale cursului/modulului (evaluare sumativă).


Modul

Termenul modul are diferite semnificații în diferite țări. În unele țări termenul modul semnifică un curs, în altele – un grup de cursuri. În alte țări cursurile sunt constituite dintr-un număr de module. În Tuning modulul este definit ca un curs sau o combinație de cursuri într-un sistem în care fiecare curs are același număr de credite sau multiplul acestui număr.