Facultatea Ştiinţe Economice face parte din una dintre cele mai prestigioase instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova. Este o facultate relativ tânără, modernă şi actuală a Universităţii de Stat din Moldova. Programul de studiila FacultateaŞtiinţe Economice este constituit din trei cicluri – licenţă, masterat şi doctorat – în astfel de domenii ca Finanţe, Administrarea afacerilor, Marketing şi Contabilitate – domenii de real interes pentru economia naţională. Cursuri interactive, seminare atractive, cercuri ştiinţifice pentru studenţii motivaţi, programe de practică, conferinţe ştiinţifice, mese rotunde, cu invitaţi din diferite domenii, avînd pregătire în Moldova şi străinătate – toate astea reprezintă doar o scurtă descriere a activităţii noastre, care se derulează sub coordonatele calităţii continue. Misiunea şi obiectivele Facultăţii Ştiinţe Economice sunt consolidarea prestigiului academic şi ştiinţific al facultăţii oferindu-vă şansa de a vă forma ca specialişti în domeniile de studiu, cu competenţe care să vă permită un loc de muncă potrivit aspiraţiilor voastre.