Curs deschis la distanţă, gratuit.

Cursul este pregătit pentru studiul de sine stătător a rezolvării ecuațiilor exponeneîțiale.

Suport și asistența

Acest curs este destinat studentiilor cu cunostinte initiiale a programarii C++. Este deschis pentru orice student.

Autorul cursului: Mihail Croitor

Данный курс посвящен разработке программ на языке С++ при помощи стандартной библиотеки С++, MFC и С++/CLI (.Net). Доступен всем желающим, требует базовых знаний С++.

Автор курса: Михаил Кройтор