Prezentul  curs  este  destinat  studentilor  anului  IV,  semestrul  VII, inscrisi  in  programul  LIMBA  FRANCEZA  si  ENGLEZA.

Faculte les Lettres 

Niveau Licence.

Cours destiné à faire connaître les  principaux courants artistiques de France dans différents domaines: architecture, sculpture, peinture.

 Niveau  B1-B2

Disciplina este una opțională în cadrul pachetului curricular la Domeniul de formare profesională - 141 Educație și formarea profesorilorSpecialitatea – 141.09 Limba franceză și limba B şi este adaptată la profilul și la finalitatea specializării urmate de studenți. Studenţii se vor familiariza cu strategii didactice de predare a textelor integrale sau fragmentate, vor evalua rolul textului literar în achiziţionarea competenţelor de comprehensiune şi exprimare scrisă în limba franceză contemporană.

Littérature française et universelle

Ateliers d’innovations pédagogiques par les TIC, soutenu par l'AUF

Formation à distance, 25 juin – 3 juillet 2020

Université d'État de Moldova

Cursul Traducerea consecutivă din limba germană în limba română/rusă a textului juridic este destinat studenților ciclului

      este axat pe familiarizarea studenților cu elemente teoretice legate de traducerea consecutivă și rezumativă. Temele teoretice sunt consolidate de exerciții practice de traducere menite să perfecționeze tehnicile de traducere din limba sursă în limba țintă. Se pune accentul pe exerciții de simulare a traducerii consecutive, oferind studenților posibilitatea de a stăpâni bine această tehnică înainte de a intra pe piața muncii.

se va lucra cu discursuri autentice, de actualitate, în săli dotate cu echipament necesar traducerii consecutive: calculatoare pe care este instalat programul Audacity pentru înregistrarea în format audio a produsului traducerii orale, căști, cabină de traducere, care să permită pregătirea adecvată a studenților pentru viitoarea activitate profesională.