litere

 

 

 

 


Suport tehnic și informații suplimentare privind funcționarea platformei educaționale Moodle:

Administrator de platformă: Rodion Domenco
e-mail: rodion.domenco@usm.md

Departamentul Lingvistică Germanică  şi Comunicare Interculturală organizează la 26.03. 2021 ora 14.00 Colocviu Ştiinţifico-Practic  „ Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine” (Ediţia a IV-a) online.

Arii de comunicare: didactică şi metodică, lexicologie, semantică, stilistică şi textologie,  sociolingvistică, traductologie,  literatură. Articolele pot fi prezentate în limbile: germană, engleză, română, rusă. Comunicările pot fi prezentate în limbile: germană si engleză.