Prezentul  curs  este  destinat  studentilor  anului  IV,  semestrul  VII, inscrisi  in  programul  LIMBA  FRANCEZA  si  ENGLEZA.

Faculte les Lettres 

Niveau Licence.

Cours destiné à faire connaître les  principaux courants artistiques de France dans différents domaines: architecture, sculpture, peinture.

 Niveau  B1-B2

Disciplina este una opțională în cadrul pachetului curricular la Domeniul de formare profesională - 141 Educație și formarea profesorilorSpecialitatea – 141.09 Limba franceză și limba B şi este adaptată la profilul și la finalitatea specializării urmate de studenți. Studenţii se vor familiariza cu strategii didactice de predare a textelor integrale sau fragmentate, vor evalua rolul textului literar în achiziţionarea competenţelor de comprehensiune şi exprimare scrisă în limba franceză contemporană.

Littérature française et universelle

Ateliers d’innovations pédagogiques par les TIC, soutenu par l'AUF

Formation à distance, 25 juin – 3 juillet 2020

Université d'État de Moldova

I Licență de la domeniul general de studii  și va fi predat în limba germană.

     

se va lucra cu discursuri autentice, de actualitate, în săli dotate cu echipament necesar traducerii consecutive: calculatoare pe care este instalat programul Audacity pentru înregistrarea în format audio a produsului traducerii orale, căști, cabină de traducere, care să permită pregătirea adecvată a studenților pentru viitoarea activitate profesională.