În cardul proiectului LMPI au fost create cursuri noi în Securitatea Informației 

Ciclul I LICENȚĂ

Criptografie și Securitatea Informației – 5 credite

Mijloace Tehnice de Protecție a Informației – 4 credite

Securitatea Sistemelor Informatice – 6 credite

Securitatea Retelelor de Calculatoare – 2 credite

 PLAN DE STUDII

 

Ciclul II MASTER


Securitatea informației întreprinderii – 7 credite

Managementul și auditul securității informației- 8 credite

Securitatea tranzacțiilor electronice – 7 credite

PLAN DE STUDII

Imaginea reprezentativă a cursului Administrarea şi securitatea reţelelor de calculatoare
LMPI SECURITATEA INFORMATIEI CURSURI CU ACCES DESCHIS

a rețelelor.

Cursul este destinat în studenților ciclului întâi (Licență) din domeniul tehnologiei informației și a calculatoarelor, dar poate fi util și altor persoane interesate.

Cursul a fost elaborat în cadrul proiectului LMPI.

Imaginea reprezentativă a cursului Securitatea tranzacțiilor electronice
LMPI SECURITATEA INFORMATIEI CURSURI CU ACCES DESCHIS

Obiectivul general al cursului constă în formarea la studenți de competențe teoretice și deprinderi practice privind securizarea tranzacțiilor electronice, prin ultimele înțelegându-se orice acțiuni între două sau mai multe părți (întreprinderi, persoane fizice, instituții, etc.) ce țin de desfășurarea activităților de afaceri, comerciale sau guvernamentale prin intermediul rețelelor informatice.

Conținutul cursului este orientat studenților ciclului II, studii universitare de master, dar poate fi util și altor persoane cu tangență la domeniu.

Cursul a fost elaborat în cadrul proiectului LMPI-Moldova.

Imaginea reprezentativă a cursului Securitatea Sistemelor Informatice
LMPI SECURITATEA INFORMATIEI CURSURI CU ACCES DESCHIS

În condiţiile informatizării societăţii, sistemele informatice ocupă un loc central în desfăşurarea activităţii instituţiilor publice şi întreprinderilor comerciale. Luând în considerare impactul tehnologiilor informaţionale asupra procesului de afaceri, dereglarea parţială sau completă a stării de securitate a sistemului informatic al organizaţiei poate provoca consecinţe imprevizibile.

Astfel, în scopul menţinerii unui nivel de securitate acceptabil, este necesară cunoașterea măsurilor de asigurare a continuităţii în activitate şi restabilirea informaţiei, care presupun elaborarea şi implementarea planurilor, măsurilor organizatorice şi tehnice, ce permit restabilirea rapidă şi eficientă a activităţii normale a sistemelor informatice în cazul devierilor majore de la starea  de securitate existentă.  

Tematica disciplinei este însoţită de exemplificări prin diverse lucrări de laborator, ceea ce favorizează înţelegerea metodelor și modului de implementare a măsurilor de control în vederea asigurării securității informaționale.

Cursul este elaborat în  cadrul proiectului LMPI și este orientat spre dezvoltarea la studenți a abilităților de securitate privind sistemele informatice.

Imaginea reprezentativă a cursului Metode criptografice de protecție a informației
LMPI SECURITATEA INFORMATIEI CURSURI CU ACCES DESCHIS


Metode criptografice de protecţie a informaţiei” este menită să formeze cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice de protecţie a informaţiei cu utilizarea metodelor criptografice moderne.

Cursul este destinat în special studenților care își fac studiile la specialitățile din domeniul tehnologiei inforamției, dar și tuturir celor interesați de tematica dată.

Cursul a fost elaborat de echipa LMPI-MoldovaImaginea reprezentativă a cursului Mijloace tehnice de protecție a informației
LMPI SECURITATEA INFORMATIEI CURSURI CU ACCES DESCHIS

Cursul "Mijloace Tehnice de Protectie a Informatiei" (MTPI) are ca obiectiv familiarizarea studentilor cu cele mai moderne metode, mijloace tehnici si tehnologii de protectie a informatiei (PI) la nivel fizic. Cursul este centralizat pe studierea metodelor teoretice si practice de detectare si corectare a erorilor, PI asigurata de arhitectura procesorului si a dispozitivelor de stocare a datelor, si a canalelor de comunicare.  

Cursul MTPI este destinat studenților de la ciclui I, Licenta la specialitatea "Securitatea nformationala", dar poate fi util si pentru alte specialitati din domeniul TIC (Calculatoare si Retele, Tehnologia Informatiei, Inginerie Software, Automatica si Informatica).

Cursul a fost elaborat de echipa LMPI-Moldova.