MI

După șapte decenii de evoluţie, Facultatea de Matematică și Informatică este astăzi o entitate universitară de cercetare, formare, şi de referinţă în reţeaua academică şi ştiinţifică naţională şi internaţională, matură și integră, cu o moștenire valoroasă de cadre didactice, cercetători, doctoranzi şi studenţi. Tradiţiile şi prestigiul facultăţii, onorează şi totodată obligă la performanţe academice, la modernizarea continuă a ofertei educaţionale.

Misiunea principală a Facultății de Matematică și Informatică este de a pregăti specialiști de înaltă calificare în domeniile Matematică și Informatică, cadre didactice competente în aceste domenii, precum și de a promova învățămîntul şi cercetarea în concordanţă cu exigenţele unei societăţi bazate pe cunoaştere şi pe educaţie continuă. Totodată facultatea are rolul de membru activ al mediului social, care are misiunea de a promova în societate cultura matematică și informatică, de a contribui la perfecţionarea sistemului educațional, de a adopta reglementări conforme cu standardele moderne naționale și internaționale.