Calcul Variațional cu Aplicații
ZIUA UȘELOR DESCHISE

În cadrul cursului de Calcul Variaţional cu aplicaţii se examinează metode de rezolvare a problemelor variaţionale ce intervin în procesul de modelare matematică a problemelor din diverse domenii ale activităţii umane

 

Contabilitatea Impozitelor
ZIUA UȘELOR DESCHISE

Scopul disciplinei constă în familiarizarea studenţilor cu modul de contabilizare a impozitelor şi lucrul cu actele normative şi legislative.

Contabilitatea in ramuri
ZIUA UȘELOR DESCHISE

Disciplina „Contabilitatea în ramuri” logic continue cursul „Contabilitate financiară” şi „Contabilitatea de gestiune” . După conţinut ea cuprinde particularităţile aprofundate specifice contabilităţii  activităţii de bază la întreprinderile de construcţii în conformitate cu SNC 11 „Contracte de construcţii”, la întreprinderile agricole conform prevederilor SNC 6 „Particularităţile contabilităţii la întreprinderile agricole” şi la întreprinderile transportului auto.

Scopul acestei disciplini constă în cunoaşterea particularităţilor contabilităţii în aceste ramuri şi obţinerea unor deprinderi practice aferente soluţionării problemelor specifice ramurale în următoarele aspecte.

În compartimentul contabilităţii activităţii de bază la întreprinderile de construcţii studiile cuprind tipurile contractelor, contabilitatea consumurilor directe, generale  şi administrative, calcularea costului obiectelor de construcţii-montaj, modul de constatare a cheltuielilor şi veniturilor, contabilitatea acestora.

Particularităţile contabilităţii în agricultură includ: noţiuni privind activele biologice, clasificarea şi evaluarea acestora, contabilitatea cheltuielilor anticipate şi excepţionale, consumurilor indirecte de producţie, consumurilor directe în fitotehnie şi zootehnie, calcularea costului efectiv ale proceselor agricole şi al activelor biologice  suplimentare.

Contabilitatea activităţii de bază la întreprinderile de transport auto oferă studenţilor evidenţa şi repartizarea consumurilor la deservirea tehnică şi reparaţia automobilelor, la transportarea mărfurilor şi pasagerilor, calculaţia costului efectiv ale serviciilor prestate, veniturilor şi cheltuielilor. 

Criminalistica
ZIUA UȘELOR DESCHISE
Salutare!!!
Acest curs este destinat studenţilor anului IV de studii, ai Facultăţilor de Drept din Moldova şi tuturor celor interesaţi de domeniul ştiinţei criminalistica.
Criminalistica este știința care elaborează mijloace și metode tehnico-științifice, precum și procedee tactice destinate descoperirii, fixării, ridicării, examinării și interpretării probelor judiciare, efectuării expertizelor și constatărilor tehnico-științifice, în scopul prevenirii și descoperirii infracțiunilor, identificării făptuitorilor și administrării probelor necesare aflării adevărului în procesul judiciar.
Principalele atribuții ale structurilor de criminalistică sunt cele privind efectuarea cercetării la fața locului, examinarea probelor în laborator, efectuarea constatărilor tehnico-științifice și a expertizelor criminalistice, precum și cercetarea științifică fundamentală și aplicativă.
Ecologie generală
ZIUA UȘELOR DESCHISE

Disciplina Ecologia generală este destinată studenţilor cu specialităţile Tehnologie Chimică şi Protecţia mediului şi are ca drept scop familiarizarea studenţilor anului IIbac cu legităţile de bază a ecologiei, procese ce decurg în diverse ecosisteme acvatice, terestre şi aeriene, precum şi impactul antropogen asupra ecosistemelor naturale. Aceste cunoştinţe sînt necesare pentru a forma la viitorii specialişi un şir de cunoştinţe integre şi bine structurate ce ţin de starea mediului ambiant, factorii abiotici şi biotici ce influenţează organismele vii, ciclurile biogeochimice globale, cît şi modalităţile de deteriorare şi de protecţie a mediului înconjurător.

Fiziologia etativă
ZIUA UȘELOR DESCHISE

Fiziologia etativă este știința despre dinamismul proceselor vitale, coordonate de sistemul nervos.

GENETICA ȘI BAZELE AMELIORĂRII
ZIUA UȘELOR DESCHISE

Disciplina Genetica și bazele ameliorării  reprezintă un curs normativ, destinat studenților anului II de studii. Ea cuprinde genetica clasică și elemente de genetica moleculară. În cadrul cursului sunt reflectate particularitățile ameliorării plantelor, animalelor și microorganismelor

Pedologie generală
ZIUA UȘELOR DESCHISE

Pedologia generală este un curs destinat studenților anului II BAC la specialitățile Geografie, Ecologie și Silvicultură. Cursul presupune încadrarea studenților în Știința solului și dezvoltarea la aceștia a unor cunoștințe despre sol. Cursul este alcătuit din următoarele compartimente: morfologia solului; componentul mineral al solului; componentul organic al solului; capacitatea de reținere a solului; fertilitatea solului; însușirile fizice ale solului; soluția solului; aerul solului.

Sintaxa şi comunicarea limbii engleze
ZIUA UȘELOR DESCHISE

Cursul de Sintaxa si comunicarea in limba engleza reprezinta prima etapa in abordarea gramaticii textuale. Scopul ei este de a-i ajuta pe acei ce studiaza limba engleza sau pe cei ce o poseda deja sa-si aprofundeze cunostintele lor in limba data, atit la nivelul intrebuintarii corecte a diverselor structuri, cit si referitor la inteligenta textului.

Tipologia presei scrise
ZIUA UȘELOR DESCHISE

Disciplina "Tipologia presei scrise" face parte din modulul "Presa scrisă" și este destinat studenților anului I ai Facultății Jurnalism și Științe ale Comunicării, specialitatea Jurnalism.

Traducerea consecutivă L.A.-L.M.
ZIUA UȘELOR DESCHISE

Cursul este necesar pentru viitori intrepreti, dezvolta abilitati de comunicare si interpretare