Cursul este destinat studenților ciclului I.

Proiectarea didactică în învăţămînt profesional