Imaginea reprezentativă a cursului Fonetica limbii franceze
Program de recalificare

Cursul vizează dezvoltarea competențelor lingvistice (fonetice) prevăzute de Cadrul European Comun de Referință pentru limbi. Obiectivele studierii foneticii limbii franceze constau în a căpăta deprinderi articulatorii, ritmice, melodice ale sunetelor ceea, ce condiţionează buna înţelegere auditivă şi facilitează expresia orală. Pronunţarea corectă a sunetelor face este indispensabilă pentru exprimarea/comprehensiunea orală a limbii franceze, permite studenţilor să capete deprinderi de audiţie şi fonorizare, conduce la scrisul corect (ortografic şi gramatical), la înţelegerea audiovizualului. Studierea ritmului, melodiei contribuie la formarea mecanismelor fonetice. Studierea sistemului gramatical prevede formarea competenţelor necesare analizei şi utilizării unităţilor nivelului gramatical. Accentul este pus pe principiul contrastiv și cel de sprijin pe limbile cunoscute (materna).

Cursul este destinat cadrelor didactice înscrise în cadrul programului de formare continuă și contribuie la formarea competențelor specifice profilului profesional specificate în planul de învățământ.