Prezentul curs abordează PRAGMATICA atât în sens larg,  drept o anume perspectivă aplicată în studiile multi- și transdisciplinare, cât și, mai detaliat, în sensul mai specific, ca Pragmatică lingvistică, drept  disciplină care studiază limbajul nu „în sine și pentru sine”, ci ca un mijloc folosit de om în activitatea sa diversă. Programul își propune să familiarizeze studenții masteranzi cu termenii cheie ai cursului, să formeze cunoștințele necesare despre pragmatică ca o secțiune a semioticii și lingvisticii. Acesteaa prevăd studiul teoriei actelor vorbirii ca un concept teoretic fundamental al pragmaticii lingvistice. Studenții mastranzi își vor forma abilități pentru a determina strategiile de vorbire și tipurile de comportament verbal, ținând cont de rolul interlocutorului (evaluarea fondului general de cunoștințe, informații specifice, interese, opiniile interlocutorului, trăsăturile de caracter și abilitățile  de înțelegere etc.), analiza „Principiul cooperării”; Maximele comunicative ale lui P. Grice, tipurile de răspuns la vorbire, formele de comunicare orală.

Necesitatea acestui curs se datorează faptului că până și cei mai pregătiți masteranzi, cu un nivel ridicat de competență lingvistică (limba engleză), nu demonstrează întotdeauna competența pragmatică corespunzătoare, deosebindu-se de vorbitorii nativi în structura discursului, alegerea actelor de vorbire, strategiile comunicative, tactica vorbirii etc. Erorile pragmatice complică comunicarea, lăsând interlocutorului o impresie adversă a unei încălcări a regulilor de politețe și chiar de grosolănie din partea vorbitorului. Prin urmare, obiectivul principal al cursului este conștientizarea pragmatică a studenților, care le permite să comunice mai eficient prin controlul propriului comportament verbal atât în limba engleză, cât și în limba maternă.

Le module se propose d'approfondir les competences des etudiants dans le domaine theorique de la semiotique, apres avoir passe par les cours  pratiques de semiotique du texte litteraire ou non litteraire au cycle de licence. L'approfondissement presuppose l'initiation dans les compartiments et les domaines de la semiotique generale, puis la mise en place dans divers domaines de la semiotique appliquee.  

Cursul este destinat studenților anului I, semestrul I, înscriși la programul masterat de studii "Comunicare multilingvă, management intercultural și limbaje de afaceri" (MP). Limba de studiu este limba franceză. 

Cursul este destinat studenţilor de la master, programul Comunicare multilingvă, management intercultural, face parte din cursurile obligatorii.