fizica

Facultatea de Fizică şi Inginerie, fondată în anul 1946, a  pregătit peste 3000 de specialişti care activează cu succes în diverse domenii ale economiei naţio­nale, educaţiei şi ştiinţei. Fiecare al zecelea absol­vent a obţinut gradul ştiinţific de doctor în ştiinţe fizico-matematice, iar fiecare al sutălea – de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice.

În prezent, Facultatea de Fizică şi Inginerie îşi propune realizarea activităţii didactice şi de cercetare, pe baza valorilor consacrate şi a cerinţelor societăţii, în condiţiile promovării calităţii şi eficienţei prin implementarea sistemului de credite transferabile şi prin elaborarea standardelor de formare profesională. Studiile la facultate sunt axate pe două cicluri, urmate şi de studii la doctorat.

Facultatea are un corp didactic cu un potenţiar intelectual înalt, atât în plan didactic, cât şi ştiinţific implicat, alături de mulţi dintre studenţi şi doctoranzi, în programe internaţionale de cercetare.