Cursuri, create ]n cadrul proiectului CRUNT

Imaginea reprezentativă a cursului Intervenţii experiențialiste în context judiciar
CRUNT

Centrate mai curând pe dezvoltarea personală, interpersonală și transpersonală, terapiile experiențiale sunt preocupate de dinamica transformărilor și restructurărilor intrapsihice și interpersonale, lansând persoana pe o traiectorie de maturizare, participare și decizie responsabilă în procesul propriei deveniri, pe stimularea potențialului de autoactualizare și autodezvoltare, de integrare armonioasă în raport cu sine, cu alții și cu lumea. Aceasta presupune un efort constant, progresiv, de extensie a conștiinței de sine, de autocunoaștere și de unificare bio-psiho-socio-spirituală.

Metodele psihoterapiilor experiențiale sunt centrate pe activarea resurselor, a creativității și a redescoperirii spontaneității și autenticității.

Imaginea reprezentativă a cursului Психология личности и свойства личности/ Psihologia personalităţii şi a însuşirilor de personalitate (rus)
CRUNT

Цель – обеспечить фундаментальную подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими знаниями в области психологии личности, профессионально владеющих научно-исследовательскими методами работы, способных к самостоятельной научной и практической деятельности.

Психология личности – теоретическая и практическая область человекознания, направленная на исследование закономерностей порождения, функционирования, нормального и анормального развития личности в обществе и на всём жизненном пути человека. Психология личности олицетворяет собой извечное стремление выйти за рамки как психологии отдельных психических процессов (восприятия, памяти, мышления и т.д.), так и изолированного учения эмоционально-потребностной сферы психической жизни, и попытаться раскрыть целостные закономерности возникновения, развития и функционирования личности человека в норме и патологии.

Imaginea reprezentativă a cursului Tehnologii de programare
CRUNT

Sunt expuse ideile de lucru în cadrul platformei .Net. Fiindcă limbajul C# a fost conceput anume pentru a corespunde cel mai bine ideilor ce stau la baza platformei .Net, expunerea se face în baza limbajului C#.

Imaginea reprezentativă a cursului Microbiologie generală
CRUNT

Obiectivul de studiu al microbiologiei. Răspîndirea microorganismelor. Taxonomia și nomenclatura microorganismelor. Disciplinele microbiologice. Organizarea moleculară și celulară a bacteriilor. Caracteristica celulei procariote. Elementele de structură ale celulei bacteriene (compoziția chimică, funcțiile, metodele de evidențiere). Metabolismul bacteriiilor. Particularitățile metabolismului bacterian. Nutriția. Respirația. Creșterea și multiplicarea bacteriilor. Virusurile. Particularitățile morfo/biologice. Replicarea virușilor. Bacteriofagii. Tipuri. Utilizarea practică. Micetele. Tipuri (mucegaiuri, levuri). Morfologia și structura. Particularitățile de multiplicare. Cultivarea bacteriilor. Condiții de cultivare. Mediile de cultură. Colonia microbiana. Tipuri de culturi microbiene (continue, periodice, sincrone). Organizarea aparatului genetic al microorganismelor. Variabilitatea microorganismelor- rolul practic. Acțiunea factorilor de mediu asupra microorganismelor. Metode de sterilizare utilizate în laborator și industrie. Ecologia microorganismelor. Noțiuni de biotop și microbiocenoză. Relații ecologice interbacteriene, între microorganisme și macroorganisme. Importanța științifică și practică a microorganismelor.

Imaginea reprezentativă a cursului Tehnologii Web
CRUNT

Tehnologiile informaţionale orientează activitatea tot mai mult spre tehnologiile de reţea care măresc mult potenţialul de comunicare, stocare, prelucrare. De aceea este naturală cercetarea posibilităţilor de utilizare a tehnologiilor Web. Cunoştinţele într-un astfel de domeniu ar fi foarte utile şi ar uşura studenţilor integrarea în viitoarele lor activităţi profesionale.