Cursuri, create ]n cadrul proiectului CRUNT

instriuire inițială în procesul civil partea generală

Целью университетского курса «Общая психология» является формирование представлений студентов о фундаментальных и прикладных исследованиях в психологии, а также о возможностях этой науки, её методологии, теоретических основах, эмпирических задачах и их решении.

Общая психология – теоретическая и практическая область человекознания, направленная на исследование закономерностей порождения, функционирования, нормального развития личности в обществе и на всём жизненном пути человека. 

Общая задача – обеспечить фундаментальную подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими знаниями в области общей психологии, профессионально владеющих научно-исследовательскими методами работы, способных к самостоятельной научной и практической деятельности.

Цель – обеспечить фундаментальную подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими знаниями в области психологии личности, профессионально владеющих научно-исследовательскими методами работы, способных к самостоятельной научной и практической деятельности.

Психология личности – теоретическая и практическая область человекознания, направленная на исследование закономерностей порождения, функционирования, нормального и анормального развития личности в обществе и на всём жизненном пути человека. Психология личности олицетворяет собой извечное стремление выйти за рамки как психологии отдельных психических процессов (восприятия, памяти, мышления и т.д.), так и изолированного учения эмоционально-потребностной сферы психической жизни, и попытаться раскрыть целостные закономерности возникновения, развития и функционирования личности человека в норме и патологии.

Sunt expuse ideile de lucru în cadrul platformei .Net. Fiindcă limbajul C# a fost conceput anume pentru a corespunde cel mai bine ideilor ce stau la baza platformei .Net, expunerea se face în baza limbajului C#.

Obiectivul de studiu al microbiologiei. Răspîndirea microorganismelor. Taxonomia și nomenclatura microorganismelor. Disciplinele microbiologice. Organizarea moleculară și celulară a bacteriilor. Caracteristica celulei procariote. Elementele de structură ale celulei bacteriene (compoziția chimică, funcțiile, metodele de evidențiere). Metabolismul bacteriiilor. Particularitățile metabolismului bacterian. Nutriția. Respirația. Creșterea și multiplicarea bacteriilor. Virusurile. Particularitățile morfo/biologice. Replicarea virușilor. Bacteriofagii. Tipuri. Utilizarea practică. Micetele. Tipuri (mucegaiuri, levuri). Morfologia și structura. Particularitățile de multiplicare. Cultivarea bacteriilor. Condiții de cultivare. Mediile de cultură. Colonia microbiana. Tipuri de culturi microbiene (continue, periodice, sincrone). Organizarea aparatului genetic al microorganismelor. Variabilitatea microorganismelor- rolul practic. Acțiunea factorilor de mediu asupra microorganismelor. Metode de sterilizare utilizate în laborator și industrie. Ecologia microorganismelor. Noțiuni de biotop și microbiocenoză. Relații ecologice interbacteriene, între microorganisme și macroorganisme. Importanța științifică și practică a microorganismelor.

Tehnologiile informaţionale orientează activitatea tot mai mult spre tehnologiile de reţea care măresc mult potenţialul de comunicare, stocare, prelucrare. De aceea este naturală cercetarea posibilităţilor de utilizare a tehnologiilor Web. Cunoştinţele într-un astfel de domeniu ar fi foarte utile şi ar uşura studenţilor integrarea în viitoarele lor activităţi profesionale.