Imagen del curso Administrare Fiscală. Sisteme fiscale automatizate. Laborator
Semestrul II

Ca urmare a accesului rapid la informații, tehnologiile informaționale și conectarea prin intermediul internetului au determinat modificări importante în activitatea entităților și au îmbunătățit sistemul de raportare financiară. Serviciile oferite de către Serviciul Fiscal de Stat reprezintă instrumentul prin care administrația fiscală ajută  mult companiilor la  îndeplinirea obligațiilor fiscale. Astfel, laboratorul obiectului Administare fiscal,sisteme automatizate fiscale va permite Studenților să devină mai dinamici și competitivi la amplificarea și diversificarea posibilităților din sfera financiar-contabilă.