Imaginea reprezentativă a cursului Mitologie
Licee

Este un curs interdisciplinar, care relevă corelaţia dintre cultura greco-latină şi literatura română, făcând paralele şi cu literatura universală. E cercetat evoluţia noţională a mitului, mutaţiile conceptuale şi stratificarea acestuia într-o operă artistică. Fenomenul demitizării coagulată cu individualizarea mitului de către scriitor sau critic literar. Materialul va fi elucidat în baza operelor lui M.Eminescu, L. Blaga, M. Eliade, Şt. Aug. Doinaş, M. Sorescu, Gr. Vieru, A. Busuioc, A. Ţurcanu, V. Teleucă, A.Suceveanu, I. Hadârcă, Traianus.

În urma audierii cursului studentul va avea abilitatea de a interpreta un fenomen artistic / cultural / social / din optica mitului, actualizându-l prin conotaţiile prezentului. Acest curs este adresat studenților an. II.
Imaginea reprezentativă a cursului Математика 10 в профильном обучении
Licee

Данный курс имеет общеобразовательное значение. Целью курса является помощь учащимся лицейских классов в изучении избранных тем математики в соответствии с новым куррикулумом 2019.

Imaginea reprezentativă a cursului Лицейский курс по физике для гуманитарного профиля
Licee

Добро пожаловать на электронный лицейский курс по физике (10,11,12 классы) для гуманитарного профиля.

Курс предназначен для учащихся 10, 11, 12 классов гуманитарных классов.

Включает в себя разделы:

  •  "Механика" - 10 класс;
  • "Молекулярная физика", "Термодинамика" и "Электродинамика" ("Электростатика" и "Постоянный электрический ток") - 11 класс;
  • "Электродинамика: электромагнетизм, переменный электрический ток, свободные электромагнитные колебания, электромагнитные волны", "Современная физика" и "Научная картина мира" - 12 класс.