Imagen del curso Tehnologii IT și software în domeniul financiar și contabil
Semestrul I

Cursul "Tehnologii IT și software în domeniul financiar și contabil" ocupă un loc important în formarea competențelor specifice ale programului de formare profesională în domeniul sistemelor informaţionale financiare și contabile. 

Studiul acestei discipline permite studenţilor să acumuleze cunoştinţe și deprinderi practice necesare  pentru a genera rapoarte financiare de diferite complexități, realiza activităţi de audit în timp real a datelor de diferite formate şi dimensiuni la o viteză mare de prelucrare, flexibilitate, portabilitate, automatizare şi putere de sugestie. Această disciplină aduce o serie de argumente teoretice şi exemple practice în favoarea utilizării facilităţilor Excel PowerPivot, PowerQuery, Power View și PowerMap în activităţi de raportare şi audit. Se contribuie şi la descrierea unei tehnici utile în obţinerea de rapoarte complexe cu comportament dinamic şi specifice aplicaţiilor de Business Intelligence.

Imagen del curso Finanţe corporative
Semestrul I

Acest curs este destinat masteranzilor de la programul ”Gestiune finanțelor și contabilitate în afaceri” și FPF

Volumul de ore: 240 ore (8 credite), inclusiv 60 ore (30 - curs și 30 ore seminare) - contact direct; 180 ore - pentru activități individuale.

Pentru promovarea disciplinei se va susține în mod obligatoriu:

a) testări curente - 2 (29.10.2020 și 17.12.2020);

b) examen final

c) evaluare produsul activității individuale (predare până la 17.12.2015)