Disciplina „Standarde de raportare financiara” urmăreşte însuşirea problemelor teoretice şi practice privind domeniul respectiv, precum şi formarea deprinderilor de valorificare în procesul decizional al informaţiilor furnizate de procedurile specifice, pornind de la situaţiile financiare anuale.

Disciplina se studiază la ciclul II masterat și vizează cu predilecție analiza reglementărilor circumscrise în perimetrul standardelor internaționale de contabilitate (IAS) şi al standardelor de raportare financiară (IFRS), și prin scopul său, îşi propune să formeze la masteranzi o gândire economică, raţionament profesional şi deprinderi practice privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).