Imaginea reprezentativă a cursului Химия Курс 0 (Profil Real și Profil Uman) Группы рус и Grupa rom
Ciclul 0 Compensator

Disciplina Chimie  este destinată studenților Ciclului 0 Compensator de la toate facultățile din cadrul Universității de Stat din Moldova. Scopul disciplinei de studiu este de a familiariza studenții cu noțiuni fundamentale de chimie analitică, organică, anorganică și tehnologie chimică, echilibre chimice și principiile metodelor clasice de analiză: analiză calitativă și  cantitativă. Studenții în urma studierii acestui curs vor avea competențe de  cunoștințe fundamentale, abilități și valori din domeniul chimiei, de a comunica în limbaj specific chimiei și de a rezolva probleme/situații-problemă.