Modulul Tehnologia informației în cercetare a fost inclus în programul de învățământ în cadrul Școlii doctorale de Științe sociale ca urmare a necesității de a fortifica competențele de cercetare ale doctoranzilor. Modulul include două cursuri: Metodologia cercetării bibliografice și informaționale și Elaborarea și managementul proiectului științific.

Cursul Metodologia cercetării bibliografice și informaționale are scopul de a contribui la dezvoltarea culturii științifice a tinerilor cercetători, la educarea respectului față de regulile care s-au impus ca norme larg și unanim acceptate în practica științifică, și, în același timp, la o mai bună formare a competențelor necesare pentru cercetarea științifică, precum și pentru înțelegerea, scrierea și evaluarea unei lucrări științifice în conformitate cu practicile științifice ale mediului academic european.

Cursul Elaborarea și managementul proiectului științific pune accentul pe formarea competențelor necesare pentru elaborarea unui proiect de cercetare științifică.

Importanţa teoretică şi practică a cursului depinde nu doar de calitatea noilor cunoştinţe, incluse în curs, ci şi de capacitatea de a servi drept nucleu metodologic în sintetizarea cunoştinţelor anterioare şi abilitatea de ale aplica în practica cercetării. Importanţa cursului este determinată de sporirea rolului ştiinţei la etapa actuală.