Cursul Metodologia cercetării avansate intra- şi interdisciplinară în pedagogie şi psihologie reflecta problemele esențiale pe care trebuie să le rezolve cercetarea psihologică/pedagogică, bazate pe teoriile generale proprii domeniului, construite și consolidate continuu la nivel de cercetare științifică fundamentală, cu inițiative intradisciplinare și interdisciplinare multiple, valorificate în contextul intern și extern, deschis al practicii psihologice/pedagogice. Acest curs se axează, în mod special, pe necesitatea specificării riguroase a subiectului empiric de studiu, pe semnificația cercetării științifice.

Cursul Metodologia cercetării avansate intra- şi interdisciplinară în pedagogie şi psihologie oferă studenților ciclului III - doctorat, un cadru teoretico-aplicativ pentru înțelegerea și realizarea cercetărilor științifice, studierea metodelor de cercetare, precum și etica cercetării științifice.