Stagiile de practica constituie o etapa importanta in formarea profesionala initiala in domeniul educational si asigura realizarea princiipilor fundamentale ale procesului de formare profesioanla si dinamica procesului de insusire a comportamentului profesional.