Acest curs este destinat pentru personalul didactic și didactico-științific al Departamentului CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ