Program de calificare

Un set de componente educaționale coerente, bazate pe finalități de studii, ce sunt recunoscute pentru conferirea unei calificări specifice prin acumularea unui număr anumit de credite și dezvoltarea unor competențe specificate.

» Glosar Moodle