Descriptori

Afirmații generice ce reprezintă linii directoare pentru finalitățile de studii pentru o calificare. Descriptorii asigură puncte clare de referință ce descriu finalitățile principale ale unei calificări, precum este definit în Cadrele Naționale, și stabilesc clar natura schimbării dintre nivele.

» Glosar Moodle