Suplimentul la diplomă

Suplimentul la diplomă este o anexă la titlul/calificarea oficială menit să asigure o descriere, natura, nivelul, contextul și statutul studiilor ce au fost definitivate cu succes de către deținătorul titlului/calificării. Suplimentul se bazează pe modelul elaborat de Comisia Europeană, Consiliul Europei și UNESCO/CEPES.
Facilitează transparența internațională și recunoașterea academică profesională a calificării.

» Glosar Moodle