Descriptori Dublin

Descriptorii Dublin sunt afirmații foarte generale despre așteptările referitoare la rezultatele și competențele asociate cu titlurile ce reprezintă definitivarea unui ciclu Bologna. Descriptori generali de nivel au fost elaborați pentru: ciclul scurt din cadrul ciclului unu, ciclul unu/licență, ciclul doi/masterat, ciclul trei/doctorat.
Descriptorii constau dintr-un set de clasificări/criterii, parafrazați în termeni de nivele de competențe, care permit să se facă distincție într-un mod general și larg între diferite cicluri.
Au fost stabilite următoarele cinci seturi de clasificări/criterii.

  • Acumularea de cunoștințe și dezvoltarea de înțelegeri;
  • Aplicarea cunoștințelor și înțelegerilor;
  • Efectuarea raționamentelor și deciziilor pe bază de argumente;
  • Comunicarea cunoștințelor și înțelegerilor;
  • Capacitatea de a continua procesul de învățare.

Descriptorii Dublin au foat elaborați de un grup internațional de experți, care și-au luat numele de Inițiativa Comună de Calitate (Joint Quality Initiative - JQI). Activitățile JQI și Tuning se consideră reciproc complementare.

» Glosar Moodle