ECTS

ECTS este un sistem centrat pe student pentru aculumarea și transferul de credite bazat pe transparența finalităților și a proceselor de studii.
Scopul ECTS constă în facilitarea planificării, furnizării, evaluării, recunoașterii și validării calificărilor și a proceselor de învățare, precum și a mobilității studenților.
ECTS este utilizat pe larg în învățământul superior și poate fi aplicat în alte activități de învățare pe tot parcursul vieții.

» Glosar Moodle