Cadrul European al Calificărilor pentru Învățarea pe tot parcursul Vieții

Cadrul European al Calificărilor (EQF) este un cadru general de referință ce conferă transparență relației dintre cadrul educațional European și cel național (și/sau sectorial) de calificări și calificările pe care le conțin. Acesta este un mechanism de articulare/armonizare dintre cadrele naționale.
În prezent există două cadre Europene de calificări. Un cadru se axează doar pe Învățământul Superior și a fost inițiat ca parte a procesului Bologna, alt cadru se axează pe tot diapazonul educației și a fost inițiat de Comisia Europeană. Primul cadru menționat poartă denumirea de Cadrul Calificărilor pentru Spațiul European al Învățământului Superior abreviat ca CC - SEIS (QF – EHEA). Al doilea cadru menționat se extinde peste toate zonele de învățare, incluzând pe cea a Învățământului Superior și poartă denumirea de Cadru European al Calificărilor pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții, abreviat ca CEC – IPV (EQF – LLL). EQF - LLL a fost adoptat de țările ce au aderat la procesul Bologna, și este un sistem ce are ca scop:

  • să agute persoanele ce învață (cetățeni, angajați, etc.) din Europa să înțeleagă întregul spectru și realția dintre diferite calificări naționale, locale și regionale din învățământ;
  • să promoveze acces, flexibilitate, mobilitate, colaborare, transparență, recunoaștere și integrare (legături) în și între sistemele europene de învățământ superior;
  • să susțină diversitatea, conținutul și derularea programelor educaționale și, prin urmare, autonomia academică națională, locală, regională și instituțională;
  • să îmbunătățească competitivitatea și eficiența Învățământului Superior European.

A se vedea de asemenea: Cadrul Național al Calificărilor

» Glosar Moodle