Persoană ce învață

Orice persoană care acumulează noi cunoștințe, comportamente, deprinderi, valori sau înțelegeri, ce pot implica sintetizarea diferitelor tipuri de informații.

» Glosar Moodle