Finalități de studii

O finalitate de studii poate fi descrisă ca o afirmație a ceea ce se așteaptă ca un învățăcel să cunoască, să înțeleagă și să fie în stare să demonstreze după definitivarea unui process de învățare. Finalitățile de studii sunt exprimate în termeni de nivele de competențe ce trebuie dezvoltate de către învățăcel. Ele corelează cu descriptorii de nivel din cadrele naționale ale calificărilor național și European.
A se vedea de asemenea: Finalități de studii la nivel de program

» Glosar Moodle