Cadrul Național al Calificărilor

Cadrul național al calificărilor este o descriere unică la nivel național sau la nivelul sistemului educațional, ce este înțeleasă la nivel internațional. Cadrul descrie toate calificările ce sunt conferite în cadrul sistemului de învățământ și le corelează între ele într-un mod coerent. Un exemplu foarte clar de cadru național al calificărilor este cel al Republicii Irlanda http://www.nqai.ie/en/
A se vedea de asemenea: Descriptorii de calificare.

» Glosar Moodle