Finalități la nivel de program

Un set coerent de circa 15 - 20 afirmații prin cere se exprimă ceea ce un student trebuie să cunoască, să înțeleagă și să fie în stare facă după definitivarea cu succes a unui program de calificare.

» Glosar Moodle