Calificare

Orice titlu, diplomă sau alt certificat emis/conferit de o autoriate competentă prin care se atestă definitivarea cu success a unui program recunoscut de studii.

» Glosar Moodle