Puncte de referință

Indicatori non-prescriptivi care sprijină articularea calificarilor, finalităților de studii și a conceptelor aferente.  
Sursă: Grupul de lucru Bologna în domeniul Cadrelor calificărilor, 2005

» Glosar Moodle