Învățare centrată pe profesor

Transmiterea informației de la un expert ce posedă cunoștințe aprofundate în domeniu (profesor) către un recipient relativ pasiv (student/învățăcel) sau consumator.

» Glosar Moodle