Ciclu

Trei cicluri/niveluri secvențiale identificate de Procesul Bologna (ciclul unu, ciclul doi și ciclul trei) în care sunt plasate toate calificările din învățământul superior European.

» Glosar Moodle