Examinare glosar cu acest index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOATE

T

Teză

Un raport formal prezentat  în scris, ce se bazează pe cercetare/studiu/lucru în proiect efectuată în mod independent și care este necesară pentru conferirea unui titlu de calificare (în general titlu pentru ciclul unu, doi sau trei).
Se întâlnește și denumirea de disertație.


Titluri protejate

Anumite titluri profesionale sunt protejate în mod legal și sunt obținute de persoane ce au fost instruite în mod special, confirmate de organisme profesionale relevante.


Transcriere

Un document oficial în care este prezentat un sumar complet al înregistrărilor academice (notelor de la examene) ale studentului, ce conduc la calificarea conferită de instituția de învățământ.


Tuning

Ajustarea Structurilor Educaționale din Europa (Tuning Educational Structures in Europe) este un proiect realizat de universități, al cărui scop constă în a oferi o abordare de implementare a procesului Bologna la nivel de instituții de învățământ superior și la nivel de discipline de studii. Abordarea Tuning include o metodologie de (re-)proiectare, elaborare, implementare și evaluare a programelor de studii pentru fiecare ciclu Bologna. Termenul “Tuning” semnifică conceptul că universitățile nu intenționează să unifice sau să armonizeze programele lor de calificare într-un set prescris de curricula Europene, dar mai degrabă caută puntce de convergență și înțelegere reciprocă bazate pe diversitate și autonomie.