Cursul de sintaxa incheie disciplina "Limba  romana contemporana" (fonetica, lexicologia, morfologia), fiind nu numai o sinteza, dar si cu totul alt nivel al limbii. Sintaxa este insasi  vorbirea noastra, caci se ocupa  de normele privind imbinarea cuvintelor in propozitie(enunt) si a propozitiilor in fraze, in scopul alcatuirii mesajelor care vin sa redea gandurile si sentimentele ce-l asalteaza pe individul vorbitor.

    Acest  curs este destinat studentilor de la Facultatea de Litere. El include doua compartimente (sintaxa propozitiei si sintaxa frazei).