Imaginea reprezentativă a cursului Limba engleza contemporana cu aplicare la traducere
Anul I

 Cursul Limba engleza contemporana cu aplicare la traducere este destinat studenților ciclului I Licență de la domeniul general de studii Filologie, specialitatea Traducere și interpretare și va fi predat în limba engleză. Acest cursreprezintă a doua etapă în abordarea analitică a vocabularului englez contemporan propriu societății engleze. Se propune spre traducere prin eventuala prelucrare lexicală, gramaticală, pragmatică un şir de texte literare, de presa si audio-înregistrări cu dificultate în creştere. Fenomenele lexico-gramaticale vor fi studiate şi însuşite în comparaţie cu fenomenele corespondente din limba maternă. Pe parcursul interpretării textelor se va pune mereu în evidenţă dezvoltarea treptată a  exprimării monologate, dialogate şi scrise a studenţilor. Pentru a dezvolta deprinderea de decodare, sintetizare, prezentare a diferitor mesaje, cursul prevede un număr de ore semestrial pentru prezentarea, discutarea lecturii individuale recomandate de profesor.

Imaginea reprezentativă a cursului Limba engleza contemporana cu aplicare la traducere (II)
Anul I

 Cursul Limba engleza contemporana cu aplicare la traducere (II) este destinat studenților ciclului I Licență de la domeniul general de studii Filologie, specialitatea Traducere și interpretare și va fi predat în limba engleză. Acest cursreprezintă a doua etapă în abordarea analitică a vocabularului englez contemporan propriu societății engleze. Se propune spre traducere prin eventuala prelucrare lexicală, gramaticală, pragmatică un şir de texte literare, de presa si audio-înregistrări cu dificultate în creştere. Fenomenele lexico-gramaticale vor fi studiate şi însuşite în comparaţie cu fenomenele corespondente din limba maternă. Pe parcursul interpretării textelor se va pune mereu în evidenţă dezvoltarea treptată a  exprimării monologate, dialogate şi scrise a studenţilor. Pentru a dezvolta deprinderea de decodare, sintetizare, prezentare a diferitor mesaje, cursul prevede un număr de ore semestrial pentru prezentarea, discutarea lecturii individuale recomandate de profesor.

Imaginea reprezentativă a cursului Limba română EI212TRr, EF212TRr
Anul I

Cursul Limba română pentru alolingvi se predă în grupele ruse EF212TRr, EI212TR, anul I, Facultatea Litere 

Imaginea reprezentativă a cursului Limba franceză contemporană cu aplicare la traducere I
Anul I

Cursul Limba Franceză (LB) contemporană cu aplicare la traducere I este destinat studenților ciclului I Licență de la domeniul general de studii Filologie, specialitatea Traducere şi interpretare. Limba engleză și franceză și va fi predat în limba franceză. Acest curs reprezintă în primul rând o consolidare a fondamentelor fonetico-fonematice a limbii franceze, în al doilea rând o introducere în particularităţile lexico-gramaticale ale francezei contemporane. Se propune o iniţiere în analiza lexicală, gramaticală și pragmatică cu elemente de traducere a unui şir de dialoguri, de texte informative şi descriptive variate tematic cu dificultate în creştere.

Imaginea reprezentativă a cursului Limba franceză contemporană cu aplicare la traducere II
Anul I

Disciplina Limba franceză contemporană cu aplicare la traducere II face parte din disciplinele obligatorii și este predată sub formă de curs intensiv de fonetică articulatorie, gramatică și lexic al limbii franceze abordat dintr-o perspectivă triplă: la nivel descriptiv, funcțional și comparat. Acest curs este destinat studenților ciclului I Licență de la domeniul general de studii Filologie, specialitatea Traducere și interpretare. Limba engleză şi limba franceză și este predat în limba franceză.

Imaginea reprezentativă a cursului Limba engleza contemporană cu aplicare la traducere I_2021
Anul I

Cursul Limba Engleză contemporană cu aplicare la traducere I este destinat studenților ciclului I Licență de la domeniul general de studii Filologie, specialitatea Traducerea şi Interpretarea. Limba Engleză și limba B și va fi predat în limba engleză.

      Acest curs reprezintă în primul rând o consolidare a fondamentelor fonetico-fonematice a limbii engleza, în al doilea rând o introducere în particularităţile lexico-gramaticale ale englezei contemporane. Se propune o iniţiere în analiza lexicală, gramaticală și pragmatică cu elemente de traducere a unui şir de dialoguri, de texte informative şi descriptive variate tematic cu dificultate în creştere. Pentru a dezvolta deprinderea de decodare, sintetizare, prezentare a diferitor mesaje, cursul prevede un număr de ore semestrial pentru prezentarea, discutarea lecturii individuale recomandate de profesor.

 

Imaginea reprezentativă a cursului Traducere gramaticală din limba engleza în limba română/rusă
Anul I

Cursul Traducere gramaticală din limba engleză în limba română/rusă este destinat studenţilor ciclului I Licență de la domeniul general de studii Filologie, specialitatea Traducere și interpretare. Limba engleză şi limba B și va fi predat în limba engleză. Acest curs înglobează în sine sistemul gramatical al limbii engleze prin prisma traducerii, având scopul de a facilita comunicarea eficientă atât orală cât şi scrisă, conştientizarea dificultăților de ordin gramatical în procesul de traducere din sau în limba engleză, precum și evaluarea performanţelor obţinute de studenţi.

Imaginea reprezentativă a cursului Introducere în lingvistică
Anul I

Cursul Introducere în lingvistică este orientat spre aprofundarea conceptelor de bază ale lingvisticii şi formarea unei viziuni de ansamblu asupra limbii ca fenomen social. Este disociat în multiple compartimente axate pe distincţiile limbă – vorbire, sincronie – diacronie, teoria semnului lingvistic, caracterul social al limbii, nivelurile limbii, limba ca sistem şi structură, metode lingvistice ş.a.

    Compartimentele în cauză facilitează interpretarea adecvată a problemelor controversate de teorie a limbii, studenţii obţinând dexteritatea de a aplica multiple procedee ale metodelor tradiţionale şi moderne, de a comenta trăsăturile esenţiale ale limbii: caracterul social, semiotic, sistemic, dinamic al limbii. Studenţii conştientizează interdependenţa conceptelor şi a teoriilor elaborate în lingvistica generală şi ale celor din domeniul disciplinelor lingvistice aplicate. Beneficiarii cursului sunt studenții din anul I ai Facultății de Litere, atât cei care se specializează în domeniul ”Filologie”, cât și cei de la ”Științe ale educației”.