Imaginea reprezentativă a cursului Limbaje formale şi automate
Ciclul I Licență

Cunoaşterea limbajelor formale şi a automatelor este benefică atât pentru orice profesionist în domeniul programării, cât şi pentru  cei  ce vor să se apropie de acest domeniu. Cunoaşterea noţiunilor şi algoritmilor de bază din teoria limbajelor formale şi a automatelor este  necesară pentru studierea modelelor formale de calcul şi pentru elaborarea aplicaţiilor de limbaj natural, sistemelor de control automat,  formalizarea şi implementarea procesoarelor de text, interfeţelor inteligente, sistemelor de gestiune a bazelor de date, aplicaţiilor Web.